Expertisecentrum

Binnen Leiden ontwikkelt Leimundo zich als regionaal expertisecentrum op het gebied van NT2. Naast Leimundo is ook de Verrekijker in Katwijk expertisedeler. Beide scholen zijn een samenwerking gestart zodat zij van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Ook werken we samen met de mensen van de Vliegende Brigade, die op dit moment ambulante NT2 begeleiding binnen Leiden verzorgen. Doel van de expertisescholen is opgebouwde vakkennis en vaardigheden overdragen aan reguliere basisscholen in de regio die les geven aan kinderen met een taalachterstand in het Nederlands.

Op Leimundo denkt Petra Kennis als adviseur mee met scholen die een NT2-hulpvraag hebben en geeft ze advies over lesmateriaal, gedrag etc. Verder wordt er geïnventariseerd wat de belangrijkste punten zijn waar scholen tegenaan lopen, en gezocht  naar een vorm van begeleiding waarin we zoveel mogelijk scholen kunnen bedienen. Ben je op zoek naar iemand die wil meedenken over het onderwijs aan nieuwkomers binnen jouw bestuur of op jouw school, neem dan contact op. 

Het contactformulier voor het aanvragen van een expertisegesprek vindt u op de volgende pagina: https://www.leimundo.nl/pagina/441399/expertisecentrum.

Een pagina met links naar verschillende hulpbronnen vindt u hier.