De Internationale Taalklassen regio Leiden

Aan verschillende scholen in Leiden en omgeving zijn Internationale Taalklassen (ITK) verbonden. Deze klassen zijn er voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.  
De Internationale Taalklassen (ITK) zijn bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Regelmatig worden ook leerlingen van 6 jaar toegelaten die in hun eigen taal al kunnen lezen.

Het doel is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met  de Nederlandse cultuur en gewoonten. Op dit moment zijn er 8 Internationale Taalklassen (ITK's) bij 4 scholen en drie besturen. SCOL is vertegenwoordigd door de Singel, OPOO door de Daltonschool Oegstgeest en PROOLeiden-Leiderdorp door Bredeschool Merenwijk en Leimundo. Samen verzorgen we onderwijs voor zo'n 135 leerlingen.

Voor gezinnen die internationaal mobiel zijn en zich niet permanent in Nederland willen vestigen, zijn er diverse internationale scholen die onderwijs in het Engels geven.

Wilt u een leerling plaatsen in de ITK, kijk dan voor meer informatie op de pagina aanmelden.