Onderwijs in de ITK

Nieuwkomers zijn leerlingen met een tijdelijke specifieke onderwijsbehoefte, in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar. Ook voor 6-jarigen is inschrijving mogelijk, maar dit zal gebeuren in overleg met de ouders en na een eventuele intake. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen voor deze onderwijsbehoefte terecht op het Da Vinci College ISK

De extra ondersteuningsbehoefte is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdgenoten

Het doel van de Internationale Taalklassen  is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten binnen een veilige, gestructureerde en een overzichtelijke omgeving. De leerkrachten zijn professionals en hebben grote affiniteit voor meertaligheid en multiculturaliteit. 

In de ITK's zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. Spreken is een van de belangrijkste vakken in de ITK, om Nederlands te kunnen begrijpen en spreken zijn luisteren en woordkennis nodig. Veel leerlingen hebben moeite met het onderscheiden van de klanken, met name de klinkers. Het is voor deze leerlingen daarom belangrijk om een uitgebreid auditief aanbod te krijgen.

Na een jaar kunnen de leerlingen doorstromen binnen de scholen of naar een basisschool in de eigen wijk, met behulp van de vliegende brigade.